YAŞAM KOÇLUĞU

SAĞLIKLI YAŞAM, KİŞİSEL KOÇLUK HİZMETLERİ

Hepimiz gerek yöneticiler gerekse henüz alt kademede çalışanlar olarak gün boyunca onlarca işle aynı anda uğraşıp, hepsini de en iyi şekilde yapmaya uğraşıyoruz.
Taylan Peker

YAŞAM KOÇLUĞU

Ancak ne var ki çoğu zaman işi verimli yapmamızı engelleyen bazı faktörler yüzünden sonuçlar istediğimiz kadar iyi olmayabiliyor. Bunlardan bir kısmı kendimizden bir kısmı ise bizim dışımızdaki etkenlerden kaynaklanır. Genelde sebepleri bilsek bile işin çözümüne nereden ve nasıl başlayacağımız konusunda kararsız kalarak eyleme geçmeyi erteleriz. Bu döngü devam ettikçe memnuniyetsizliklerimiz artarak devam eder ve bir süre sonra ipin ucunu bırakırız. Bunların sonucunda da düşük performanslı çalışanlar ve kurumlar yaratırız. Peki yüksek performans gösteren bireyleri ve kurumları farklı kılan nedir? Evet mutlaka çeşitli araçlar ve bir takım uygulamalar var. İşte "koçluk" (coaching) dediğimiz yöntem bu uygulamaların en etkinlerinden biri olarak ilk sıralarda karşımıza çıkıyor. Sporcuların etkinliklerinin artırılması amacıyla kullanılan koçluk artık iş dünyasında da yaygın olarak uygulanıyor. Birçok şirket hızla değişen dünyamızda eğitimli iş gücünün geleneksel yöneticilik modeliyle idare edilemeyeceğinin bilincine varmış durumda. Bu da liderlik kavramı ile birlikte koçluk kavramını beraberinde getiriyor. Koçluk en kısa ve öz anlatımla 'istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi' olarak tanımlanabilir.

Koçluğun Amacı Nedir?

Amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Süreç boyunca danışan kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir. Koçluk bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamda gelişiminin sağlanmasını hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir. Koçluk uygulayan kurumlar ise çalışanlarının kişisel vizyonları ile organizasyon vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performansları artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar. Bu aşamada koçluk konusunda bazı noktalara açıklık getirmekte yarar olacaktır. Koç her konuda değil, yöntemler ve koçluk süreci konusunda uzmandır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü danışanın bulmasına yardımcı olan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını, davranışsal becerilerini iyileştirmesini sağlayan kişidir.

Koçluk Süreçleri

Koçluk süreci belli adımları içerir. Süreç koçla danışanın uyum sağlaması ve karşılıklı güven ortamının yaratılması ile başlar. Daha sonra danışanın yaşadığı sorunlar, gelişmeye açık yönleri ve istekleri analiz edilerek birlikte tanımlanır. Hedef kişinin önündeki engelleri kaldırarak ilerlemesini sağlayacak yetkinliklerin geliştirilmesidir. Sonraki aşamada bu hedefe ulaşmak için kullanılabilecek kaynaklar tespit edilir ve karşılıklı karar verilen bir eylem planı hazırlanır. Plan devreye sokulur ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve kaydedilen ilerlemeler karşılıklı değerlendirme yapılarak hedefe ulaşılması sağlanır. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışanlara yapılan bu yatırımın kuruma geri dönüşünü nesnel olarak tespit etmeyi amaçlayan araştırmalar yapılıyor. Manchester şirketinin "üst yönetim koçluğu"(executive coaching) hizmeti verdikleri Fortune 1000 müşterileri arasında yaptığı çalışmalar sonucu, bu firmaların verimliliklerinde, hizmet ve ürün kalitelerinde, organizasyonel güçlerinde, müşteri odaklılıklarında ve gelirlerinde önemli artış kaydettikleri saptanmıştır. Bu artışların şirkete olan katkısı, diğer bir deyişle yatırımın getirisi (ROI-return on investment) aldıkları koçluk hizmetinin maliyetinin ortalama altı katı olarak tespit edilmiştir. Yaptıkları çalışma kapsamında üst yöneticilerin

• %77'si astlarıyla ilişkilerinin,

• %71'i üstleriyle ilişkilerinin,

• %67'si takım çalışmasında,

• %63'ü kendi seviyesindeki çalışanlarla ilişkilerinde,

• %61'i iş tatmininde, %52'si problem çözme becerilerinde,

• %44'ü organizasyona bağlılıklarında,

• %37'si ise müşterilerle ilişkilerinde ciddi bir ilerleme kaydettiklerini belirtmişlerdir.

FAYDALARI

Yaşamı keşfetmeyi, Yaşamla bedensel, zihinsel bağlamda derin uyum sağlamayı

Yaşama çerçeve oluşturmayı, Yaşamı empatik dinleyerek psikolojik oksijen vermeyi,

Yaşama güçlü gözlemlerde bulunmayı, Yaşama güçlü sorular sormayı,

Yaşama güçlü ricalarda bulunmayı, Yaşamı yapılandırmayı

Yaşama farkındalık kazandırmayı, Yaşamdaki anlamları değiştirmeyi

Yaşamı cesaretlendirmeyi, Yaşamdaki nitelik ve erdemleri ortaya çıkarmayı

Yaşamdaki güçlü yanları ortaya çıkarmayı, Yaşamı dengeye ve doyuma ulaştırmayı

Yaşamı sadeleştirmeyi, Yaşamı dengelemeyi

Yaşama kurallar ve sınırlar koymayı, Yaşama huzur, mutluluk ve tutku eklemeyi

Yaşamla beyin fırtınası yapmayı, Yaşamla eylem adımları oluşturmayı

Yaşamdan taahhütler almayı, Yaşamdaki değişimleri geleceğe uyarlamayı

Yaşamı takip etmeyi ve sürekli ileri ve derine doğru ilerleme gerçekleştirmesine ayna olmayı deneyimleyip bu yetkinlikleri kazanacaklardır.

Neden Yaşam Koçluğu

Hayatınızı değiştirmek, Yaşam kalitenizi yükseltmek,

Kendi zamanınızı kendiniz yönetmek, Yeni bir meslek,yeni bir yaşam fırsatı yakalamak,

İş ve özel yaşamınızı düzenleyip, sorunlarınızın üstesinden gelmek,

Vizyonunuzu genişletip, yönetim becelerilerinizi geliştirmek,

Başkalarının yaşamlarına dokunmanın hazzını yaşamak,

Hayatınıza kuşbakışı bakarak eksiklerinizi görmek ve yaşamınızı yönlendirmek,

Hayattan aldığımız manevi tatmini arttırmak, ilişkilerinizi geliştirmek için,

Yukarı